Thông tin bài đăng

vui quá là vui

Đăng tại chuyên mục Your first forum

Mã tin: 7

avatar
Thành viên mới
Code:
a,a:link{text-decoration:none}
html
{
   background-color: rgb(238, 240, 244);

   overflow-y: scroll !important;
}

body
{
   -webkit-text-size-adjust: 100%;
   -moz-text-size-adjust: 100%;
   -ms-text-size-adjust: 100%;
   text-size-adjust: 100%;

   font-family: 'Open Sans', sans-serif;
color: rgb(20,20,20);
word-wrap: break-word;
line-height: 1.35;

}
.pun {
    zoom: 1;
}
.pun {
    background-color: rgb(252, 252, 255);
    padding: 10px 20px;
}
.UserOnline {
    background: url(http://i.imgur.com/chjWswj.png);
    color: #fff;
    height: 20px;
    position: absolute;
    right: -7px;
    top: 13px;
    width: 50px;
}

.pun .frm .frm-buttons input {display: inline-block;line-height: 120%;color: #aaa;padding: 10px 14px;border-radius: 2px; margin-right: 8px; font-size: 14px;border: 1px solid #aaa;}
.pun .frm .frm-buttons input :hover{background:#03a9f4;color:#fff;}

Quyền hạn của bạn tại chủ đề này

Bạn không có quyền trả lời bài viết

Bài viết liên quan

Đang cặp nhật